show sidebar & content

Allt om glas…

26 mar 2012 / in Allt om glas

En snabb historia om glaset. Glas tillverkas av till största delen av sand. Glassmältning och glastillverkning startade i Persien för ca 5000 år sedan, de första föremålen var glaspärlor, amuletter mm. Under 1500 talet började glaset bli populärt i Sverige men fortfarande mycket dyrt. På 1700 talet var det var mans egendom pga att tillverkningen […]